Page 1 of 1

Nzbget mogelijk bij USB hdd met meerdere partities?

PostPosted: 14 Jun 2011, 22:08
by jmh
Hallo,

Ik wil graag een EM7075 DTS gaan kopen, maar ik zit nog met een vraag waar ik geen antwoord op kan vinden en wat ik erg belangrijk vind.

De USB hdd die ik met de 7075 wil gaan gebruiken heeft meerdere partities (4 stuks, 3 NTFS en 1 partitie voor de WII). Is het mogelijk NZBget te gebruiken icm met meerdere partities op de hdd? M.a.w. herkent de EM7075 het config bestand als dit in de root of map van 1 van de partities staat?